Ebook Phương pháp quy nạp toán học (Nguyễn Hữu Điền)

Chia sẻ cho anh em:

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Nguyễn Hữu Điển

Khoa Toán - Cơ - Tin học, ĐHKHTN Hà Nội

A. MỤC TIÊU
Giúp học sinh thêm một phương pháp nghiên cứu học tập và giải toán trong các môn số học, đại số và hình học.

Góp phần xây dựng năng lực tư duy lôgíc, diễn đạt suy nghĩ mạch lạc, suy luận có lí.

Gây hứng thú cho học sinh tìm tòi, phát hiện, tranh luận và phê phán đúng sai cùng bạn bè khi lĩnh hội hay khi vận dụng kiến thức toán học.B. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tổng thời gian thực hiện 15 tiết, mỗi bài 3 tiết tương ứng với nội dung.C. NỘI DUNG
Bài 1. Nguyên lí quy nạp toán học và ví dụ.

Từ những ví dụ cụ thể về cách suy luận diễn giải và quy nạp dẫn đến phát biểu nguyên lí quy nạp toán học. Thông qua những ví dụ đơn giản làm rõ các thành phần của nguyên lí quy nạp toán học.

Bài 2. Kĩ thuật chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học.

Khảo sát các khía cạnh sử dụng nguyên lí quy nạp toán học thông qua các vị dụ cụ thể.

Bài 3. Các ứng dụng giải toán trong số học và đại số.

Những bài tập số học và đại số thường ứng dụng phương pháp quy nạp toán học như phép chia hết, biểu diễn số, tính tổng, đẳng thức, bất đẳng thức, ...

Bài 4. Quy nạp toán học trong hình học.

Những dạng toán hình học giải bằng phương pháp quy nạp toán học.

Bài 5. Những vấn đề khác liên quan đến phương pháp quy nạp toán học.

Dùng những định nghĩa, hồi quy, ... theo suy luận quy nạp toán học.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©