Nâng cao chất lượng chương trình thời sự của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến năm 2010)

Luận văn:Nâng cao chất lượng chương trình thời sự của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến năm 2010) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2012
Chủ đề:Thông tin đại chúng
Chương trình thời sự
Báo chí học
Truyền hình
Miêu tả:106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề lý luận về chương trình truyền hình và những đặc thù cơ bản khi làm tin thời sự ở (Thành phố Hồ Chí Minh) TPHCM. Phân tích thực trạng chương trình Thời sự trên sóng truyền hình của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập (Tổ chức Thương mại thế giới) WTO đến năm 2010: chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM, Trung tâm Tin tức của đài, yêu cầu thực tế trong thực hiện chương trình Thời sự tại TPHCM, tình hình thực hiện chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập WTO tới năm 2010. Nêu lên một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©