Nội dung đời sống thế sự trên báo in Việt Nam đương đại (Khảo sát báo Tiền Phong, Lao Động, Quân đội nhân dân 2009-2010 )

Luận văn:Nội dung đời sống thế sự trên báo in Việt Nam đương đại (Khảo sát báo Tiền Phong, Lao Động, Quân đội nhân dân 2009-2010 ) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2011
Chủ đề:Báo chí học
Báo in
Việt Nam
Miêu tả:104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày về thông tin thế sự - Một nhu cầu tự thân và quy luật tất yếu của truyền thông đại chúng. Nghiên cứu các mảng nội dung phản ánh đời sống thế sự. Tìm hiểu hình thức thể hiện nội dung đời sống thế sự trên báo in Việt Nam đương đại. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin của mảng nội dung thế sự trên báo in Việt Nam đương đại
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©