Nghiên cứu chất lượng dịch vụ nhà hàng tại các nhà hàng trong khách sạn 4 sao ở Thành phố Huế

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu chất lượng dịch vụ nhà hàng tại các nhà hàng trong khách sạn 4 sao ở Thành phố Huế : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2015
Miêu tả:Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Ngôn ngữ:vie
Định dạng:111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©