Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công nợ phải thu của khách hàng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch

Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU

Trong mấy thập kỷ gần đây, ngành Công Nghệ Thông Tin Thế giới đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế , xã hội..
Ở Việt Nam ngành công nghệ thông tin tuy mới bước đầu hội nhập nhưng tốc độ phát triển khá nhanh ,nó đang dần từng bước được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và đã phát huy được hiệu quả.
Áp dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý sẽ làm giảm bớt sức lao động của con người , tiết kiệm được thời gian với độ chính xác cao , gọn nhẹ và tiện lợi hơn rất nhiều so với việc làm thủ công quản lý trên giấy tờ như trước đây. Tin học hoá giúp thu hẹp không gian lưu trữ,tránh được thất lạc dữ liệu,tự động hệ thống hoá và cụ thể hoá các thông tin theo nhu cầu của con người.
Vai trò của công nghệ thông tin là không thể phủ nhận song việc áp dụng công nghệ thông tin còn tuỳ từng trường hợp vào từng lĩnh vực ,từng đối tượng cũng như từng giai đoạn cụ thể của hoạt động kinh tế,xã hội …
Do công việc quản lý hàng hoá hàng ngày đòi hỏi phải cung cấp những thông tin kịp thời ,chính xác về hàng hoá ,khách hàng ,công nợ cho khách hàng cũng như cho lãnh đạo cho nên áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hoá là một việc làm cần thiết đối với công việc của bản thân .Chính vì vậy em chọn việc " Xây dựng hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ " làm đồ án tốt nghiệp của mình dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS -Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Thuỷ-Bộ môn Hệ Thống Thông Tin –Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mục đích của đề tài là :
- Xây dựng một chương trình giúp cho công việc quản lý hàng hoá,công nợ của mình được thuận lợi ,đơn giản,tốn ít thời gian hơn so với việc quản lý thủ công trước đây .
- Đa dạng hoá các thông tin quản lý.
- Đảm bảo độ tin cậycủa dữ liệu ,tăng tính linh hoạt của hệ thống nhờ các phương pháp quản lý Cơ Sở Dữ Liệu hiện đại .
Phạm vi đề tài :
- Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hẹp ,áp dụng riêng cho lĩnh vực hoạt động của một văn phòng thay mặt kinh doanh Khu Vực -nơi em đang công tác .
- Đi sâu vào tìm hiêu và phân tích một hệ thống thông tin để xây dựng chương trình .
CHƯƠNG I
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1Tổng quan về hệ thống quản lý

Quản lý là cách biểu hiện một ý chí muốn biến đổi và thuần phục một tổng thể các hiện tượng.Đó là việc tạo ra các sự kiện,thay vì để cho các sự kiện xảy ra bộc phát.Đây không phải là sự lắp ráp các nhiệm vụ rời rạc mà là hoạt động phân biệt rõ ràng với các chức năng khác của tổ chức.
Trong những năm trước đây khi máy tính chưa được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý,các hệ thống quản lý này đều phải thực hiện theo phương pháp thủ công và hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ cũng nằm trong số đó.
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ .
Hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ có chức năng thường xuyên cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty ,cho khách hàng và nhà cung cấp về hàng hoá và công nợ như lượng hàng tồn, hàng bán được, số nợ, doanh số bán hàng...Hệ thống này được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc.
Với chức năng như vậy,hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ luôn cập nhật những thông tin về hoạt động nhập, xuất, bán hàng, tình hình thanh toán của khách hàng.. . thường xuyên bổ sung những thông tin thay đổi trong quá trình hoạt động của hệ thống . Ngoài ra, công tác thống kê báo cáo tình hình theo yêu cầu của ban giám đốc cũng là nhiệm vụ không thể thiếu trong hệ thống quản lý hàng hoá và công nợ.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©