Đời sống của người dân sau tái định cư của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên)

Link tải miễn phí Luận văn:Đời sống của người dân sau tái định cư của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên) : Luận văn ThS. Xã hội học : 60 31 30
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2013
Chủ đề:Xã hội học
Tái định cư
Khai thác khoáng sản
Chế biến khoáng sản
Thái Nguyên
Miêu tả:Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tìm hiểu thực trạng đời sống của người nông dân sau tái định cư (TĐC) bao gồm: Đời sống vật chất thông qua các chỉ báo về: Thu nhập, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, việc làm. Đời sống tinh thần thông qua các chỉ báo về: Giáo dục, y tế, quan hệ hàng xóm, sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí. Tìm hiểu sự khác biệt về đời sống của người dân trước và sau khi di dời. Chỉ ra nguyên nhân của sự khác biệt
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©