IP Và Định Tuyến

Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:
Đề tài tập trung nghiên cứu về thuật toán định tuyến, giao thức định tuyến có sử dụng thuật toán .Từ đó nắm bắt được những khái niệm về thuật toán, giao thức định tuyến sử dụng thuật toán.
Ngoài ra sau khi hoàn thành đề tài bản than sinh viên thực hiện sẽ hiểu thêm về IP, các lớp địa chỉ IP, về định tuyến và các giao thức định tuyến..
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Đọc tài liệu, sử dụng tài liệu làm nền tảng cho việc nghiên cứu.
Tranh thủ sự giúp đỡ của Giảng viên hướng dẫn
Thông qua các kiến thức tích lũy trong quá trình đọc tài liệu, và sự giúp đỡ của Giảng viên hướng dẫn để hoàn thành đề tài.
BỐ CỤC ĐỀ TÀI:
Nội dung đồ án gồm 3 chương sau
CHƯƠNG I : TÌM HIỂU VỀ IP
CHƯƠNG II : TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH TUYẾN
CHƯƠNG III : MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾNCHƯƠNG I : TÌM HIỂU VỀ IP
1.1.KHÁI NIỆM ĐỊA CHỈ IP:
1.1.1.Khái niêm:
-Mỗi máy tính khi kết nối vào Internet đều có một địa chỉ duy nhất, đó chính là địa chỉ IP.Địa chỉ này dùng để phân biệt máy tính đó với các máy khác còn lại trên mạng Internet.
- Địa chỉ IP là một số 32 bit, = 4 byte nên có thể xem một địa chỉ IP được tạo thành từ 4 số có kích thước 1 byte, mỗi số có giá trị từ 0 đến 255. Mỗi địa chỉ IP đều gồm 2 phần là địa chỉ mạng(network) và địa chỉ máy(host).
1.1.2. Một số khái niêm liên quan:
1.1.2.1. Địa chỉ Host :
+ Là địa chỉ IP có thể dùng để đặt cho các Interface của các máy tính
+ Hai máy năm thuộc cùng 1 mạng có địa chỉ Network ID giống nhau nhưng có Host ID khác nhau.
1.1.2.2. Địa chỉ Mạng ( Network Address):
+ Là địa chỉ IP dùng để đặt cho các mạng, địa chỉ này không dùng để đặt cho các card mạng.
+ Phần Host ID của địa chỉ chỉ chứa các bit 0
VD :192.168.1.0
1.2.2.3. Địa chỉ Broatcast:
+ Là địa chỉ IP được dùng để thay mặt cho tất cả các Host trong mạng
+ Phần host ID chỉ chứa các bit 1.
+ Địa chỉ này không thể đặt cho các host.
VD: 255.255.255.255.
1.2.CÁC LỚP ĐỊA CHỈ IP:
1.2.1.Thành phần và hình dạng địa chỉ IP:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©