Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất Silica từ tro vỏ trấu

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT
CẦN THƠ........................................................................................................................1
1.1 Sơ lược về công ty .................................................................................................1
1.2 Dự án phát triển .....................................................................................................3
1.3 Một số sản phẩm chính ..........................................................................................5
1.3.1 Nhóm phân bón ...............................................................................................5
1.3.2 Nhóm hóa chất ................................................................................................7
1.3.3 Nhóm thức ăn chăn nuôi .................................................................................8
Chương 2 TỔNG QUAN.................................................................................................9
2.1 Tìm hiểu về silica...................................................................................................9
2.1.1 Silica tự nhiên .................................................................................................9
2.1.2 Silica tổng hợp ..............................................................................................10
2.2 Khái quát về vỏ trấu, tro vỏ trấu ..........................................................................15
2.2.1 Vỏ trấu...........................................................................................................15
2.2.2 Tro vỏ trấu.....................................................................................................15
2.3 Quá trình xử lí nhiệt.............................................................................................16
2.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đốt .......................................................16
2.3.2 Phương pháp đốt trấu ....................................................................................17
Chương 3 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ TIÊU CHUẨN .................................................18
3.1 Hóa chất, công cụ thiết bị ....................................................................................18
3.1.1 Hóa chất ........................................................................................................18
3.1.2 công cụ thiết bị.............................................................................................18
3.2 Cách pha chế hóa chất .........................................................................................20
3.2.1 Pha dung dịch NaOH ....................................................................................20
3.2.2 Pha dung dịch HCl ........................................................................................20
3.3 Tiêu chuẩn được áp dụng.....................................................................................21
Chương 4 THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN .........................................22
4.1 Quy trình chung ...................................................................................................22
4.2 Xác định hàm lượng tro .......................................................................................23
4.2.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................23
4.2.2 Kết quả và biện luận......................................................................................23
4.3 Khảo sát nhiệt độ nung ........................................................................................24
4.3.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................24
4.3.2 Kết quả và biện luận......................................................................................25
4.4 Khảo sát thời gian nung .......................................................................................27
4.4.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................27
4.4.2 Kết quả và biện luận......................................................................................27
4.5 Khảo sát nồng độ NaOH tạo natri silicat .............................................................29
4.5.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................29
4.5.2 Kết quả và biện luận......................................................................................29
4.6 Khảo sát thời gian tạo silicat................................................................................31
4.6.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................31
4.6.2 Kết quả và biện luận......................................................................................31
4.7 Khảo sát thể tích NaOH tạo natri silicat ..............................................................32
4.7.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................32
4.7.2 Kết quả và biện luận......................................................................................32
4.8 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit và nhiệt độ tạo silica ...............................34
4.8.1 Tiến hành thí nghiệm ....................................................................................34
4.8.2 Kết quả và biện luận......................................................................................34
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................38
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................40
PHỤ LỤC ......................................................................................................................42

TÓM TẮT
Theo các nghiên cứu, vỏ trấu là một nguồn nhiên liệu có thể sử dụng để thay thế
than đá do: giá rẻ, dồi dào, hạn chế ô nhiễm... Vỏ trấu sau khi đốt sẽ sinh ra một lượng
lớn tro có nhiều ứng dụng: sản xuất silica, sử dụng trong công nghệ sản xuất xi măng,
gạch ngói, phân bón,… Trong phạm vi đề tài này tui xin trình bày về ứng dụng sản xuất
silica kết tủa từ tro vỏ trấu.
Vỏ trấu sau quá trình xử lý nhiệt sau đó phản ứng tạo natri silicat cuối cùng natri
silicat được phản ứng với axit HCl để tạo silica kết tủa. Các thông số sau sẽ khảo sát:
nhiệt độ nung, thời gian nung của vỏ trấu; nồng độ, thể tích NaOH, thời gian, nhiệt độ
tạo natri silicat; nồng độ axit, nhiệt độ tạo kết tủa để xác định điều kiện tối ưu của quá
trình sản xuất silica.
Silica điều chế có hàm lượng SiO2 98%, một lượng nhỏ Na+ và Cl- do sử dụng
HCl để tạo kết tủa; hiệu suất tổng hợp silica đạt trên 90%.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, là đơn vị thành viên của tập
đoàn Hóa chất Việt Nam, được thành lập từ năm 1977, tiền thân là Nhà máy Nghiền
Apatid Hậu Giang. Từ năm 1998, bằng hệ thống sản xuất công nghệ cao "Công nghệ

sản suất NPK tạo hạt bằng hơi nước", hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ
thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, cùng đội ngũ nhân viên trên 700 người
chuyên nghiệp, địa thế thuận lợi về giao thông thủy bộ,... Công ty Cổ phần Phân bón
Hoá chất Cần Thơ là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản
xuất và kinh doanh phân bón (nhãn hiệu Cò bay), hoá chất (zeolite, bột giặt,...), thức ăn
chăn nuôi, thủy sản tại thị trường trong nước và khu vực Asean. (Xem link download tại Blog Kết nối!)
Trên chặng đường phát triển dài hạn và vững chắc, Công ty Cổ phần Phân bón
và Hóa chất Cần Thơ với thương hiệu Cò bay đã được khách hàng liên tưởng là một
thương hiệu mạnh trong ngành phân bón NPK Việt Nam, hình ảnh thân thiện - trách
nhiệm - minh bạch và luôn đi đầu trong những bước đột phá vì lợi ích người tiêu dùng;
chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm không ngừng cải tiến nên có lợi thế cạnh tranh
mạnh trên thị trường trong và ngoài nước. (Xem link download tại Blog Kết nối!)
Phương châm
- Kinh doanh linh hoạt, luôn sáng tạo, tiến bộ cùng với khách hàng và nông gia.
- Nỗ lực thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Sản xuất - kinh doanh: "Minh bạch - Trách nhiệm - Cùng có lợi".
- Thương hiệu Cò bay là biểu tượng "Uy tín - Chất lượng - Thân thiện"
Định hướng phát triển đến 2015
- Mục tiêu phát triển bền vững đạt tăng trưởng hơn 20% hàng năm. Giá trị xuất
khẩu đạt 15 - 20% trong tổng doanh thu.
- Mở rộng đầu tư, cải tiến và tối ưu hóa công nghệ; năng lực sản xuất kinh doanh
hiện có.
- Đồng hành và chia sẻ với nông dân.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©