Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc

Link tải miễn phí Luận văn:Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc : Đề tài NCKH. QX98.03
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2001
Chủ đề:Dân tộc thiểu số miền Bắc
Lễ hội truyền thống
Việt Nam
Miêu tả:Cần tìm biện pháp củng cố, xây dựng những trung tâm văn hoá vừa mang tính dân tộc vừa mang tính hiện đại, tạo ra nhưng hoạt động văn hoá lành mạnh, văn minh cho các dân tộc
Chương 1: Một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên, con người và các sinh hoạt kinh tế, văn hoá, xã hội vùng các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Bắc
Chương 2: Khái niệm chung về lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc
Chương 3: Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam
Chương 4: Giá trị của lễ hội truyền thống đối với đời sống các dân tộc thiểu số ở miền Bắc
Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Giúp người đọc thấy được đặc điểm chung của lễ hội các dân tộc thiểu số ở miền Bắc
ĐHKHXH&NV Khoa Lịch sử

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
148 tr. + Phụ lục
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©