Báo cáo kết quả thưc hiện dự án "Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam)"

Link tải miễn phí Luận văn: Báo cáo kết quả thưc hiện dự án "Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam)" : Đề tài NCKH
Nhà xuất bản:Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2009
Chủ đề:Sinh vật
Nấm
Sinh vật
Việt Nam
Miêu tả:83 tr.
Tiến hành thu mẫu tại một số vườn Quốc gia và một số vùng sinh thái của Việt Nam như: Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Hoàng Liên Sơn, Hà Giang, Pù Mát – Nghệ An, Hà Nội và các tỉnh kế cận: khoảng 2000 mẫu, xử lý mẫu nấm và bảo quản trong tập Bách thảo. Nghiên cứu các đặc điểm hình thái và hiển vi của nấm: 50 -100 loài. Định loại các mẫu nấm thu được, trong đó đặc biệt chú ý tới các taxon mới cho khu vực: khoảng 200 loài. Phân lập thuần khiết giống gốc nấm: khoảng 200 chủng. Xây dựng danh lục nấm lớn Macro Fungi thường gặp ở Việt Nam và mô tả chúng: 300 loại. Tìm hiểu sự mọc và sự hình thành quả thể của một số chủng quan trọng và công nghệ nuôi trồng: 5-10 loại. Trình bày đặc điểm sinh học của một số loài nấm mốc: 50-100 loài.

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©