Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
“Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí” gồm các bài tập về vẽ hình học, CAD1, vẽ hình chiếu vuông góc, vẽ hình chiếu thứ ba, vẽ hình cắt và mặt cắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn “Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí” gồm các bài tập về vẽ CAD2, vẽ hình chiếu trục đo, biểu diễn vật thể, CAD3 – Vẽ ba chiều, vẽ mối ghép bằng ren, CAD4 – Vẽ mối ghép bulong. Mời các bạn cùng tham khảo.

Vẽ kỹ thuật cơ khí,Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí,Vẽ kỹ thuật,Kỹ thuật cơ khí,Vẽ hình chiếu thứ ba,Vẽ hình chiếu vuông góc

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©