Những giá trị mỹ thuật thời Trần

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

I. Sự thành lập triều Trần và những nét khái quát về xã hội thời
Trần .
1, Sự thành lập triều Trần:
Nhà Lý phát triển thịnh trị vào đời vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127),
sau đó bắt đầu đi vào con đường suy yếu. Các vua lên ngôi khi còn bé
như vua Lý Anh Tông làm vua khi 5 tuổi, Lý Cao Tông 2 tuổi… Quyền
hành rơi vào tay những kẻ hại dân. Trước tình hình ấy, nhiều cuộc khởi
nghĩa đã nổ ra, góp phần làm lung lay ngai vàng nhà Lý. Khi nhà Lý
suy yếu, nạn cát cứ lại xảy ra. Năm 1211, ba dòng họ phong kiến lớn đã
nổi dậy. Đó là họ Đoàn ở Hải Dương, Hải Phòng; họ Trần ở Thái Bình,
Nam Định và Nam Hưng Yên; họ Nguyễn ở Hà Tây. Triều đình nhà Lý
chỉ còn kiểm soát được Thăng Long và các vùng lân cận. Trong khi đó
vua Lý Huệ Tông không có con trai. Năm 1225, ông đã nhường ngôi
cho con gái thứ là Chiêu Thánh, còn mình là Thái Thượng Hoàng. Lúc
này Lý Chiêu Hoàng mới có 7 tuổi. Vì vậy, mọi quyền hành trong tay
triều đình đều nằm trong tay viên quan diện tiền Trần Thủ Độ. Dòng họ
nhà Trần lúc này đã chiếm giữ một vị trí trọng yếu trong triều đình.
Cuối cùng ngày 12 tháng chạp năm ất Dậu (11/1/1226) dưới sự chỉ đạo của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng tuyên bố nhường ngôi cho chồng là
Trần Cảnh, Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Trần Thánh Tông. Triều
Trần chính thức được thành lâp, thực sự thay thế nhà Lý trên vũ đài
chính trị, nắm quyền điều hành đất nước từ 1226 đến 1400. Nhà Trần
đã thay thế nhà Lý và giữa hai triều đại này không có khoảng cách về
thời gian. Vì vậy có thể thấy rằng: nhà Trần đã tiếp thu mọi thành tựu
văn hoá của nhà Lý. Mặc dù vậy với thời gian 174 năm tồn tại xã hội
thời Trần cũng có nhiều sự thay đổi. Hơn nữa về mặt nghệ thuật, giữa
thời Lý và thời Trần lại có khoảng cách về thời gian. Theo một số tài
liệu cho biết: "Sau di tích cuối cùng của thời Lý có niên đại cụ thể là
chùa Linh Xứng năm 1126, nếu chỉ bằng vào sử sách thì khoảng hơn
một thế ký sau mới thấy di tích có niên đại là chùa Phổ Minh 1262 và
lăng Trần Thủ Độ năm 1264, mà thật chắc chắn thì đến thế kỷ XIV mới
thấy phổ biến các di tích thời Trần "
. Những nét khái quát về xã hội thời Trần
ý thức dân tộc ngày càng được khẳng định dưới triều Trần. Nhà Trần
thay thế nhà Lý, ổn định trật tự trong nước, các phe phái đối kháng đã
thu phục chính quyền trung ương. Bộ máy chính quyền được xây dựng
có hệ thống từ trung ương tới các địa phương.
Nho giáo tuy chưa phát triển mạnh như Phật giáo, nhưng với cơ sở từ
thời Lý sang thời Trần, nhà nước cũng rất chú trọng đến việc học hành,
thi cử chọn nho sỹ có tài. Nhiều nhân tài được đào tạo trong thời Trần
như Chu Văn An, Lê Văn Hưu, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Phạm
Sư Mạnh ..vv.. Năm 1232, nhà nước cho mở khoa thi Thái học sinh để
chọn nhân tài. Chữ Nôm ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn. Bên

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©