Câu hỏi ôn tập nhập môn công nghệ phần mềm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Câu hỏi ôn tập nhập môn công nghệ phần mềm
Câu 1:
Để xem xét một dự án tin học có khả thi hay không thì cần phương pháp luận để đánh giá.
Với giả thiết không yêu cầu cài đặt đặc biệt nào cả, ứng dụng tự nó phải là nhân tố cơ bản để quyết định phương pháp luận.
+ trong mt kinh doanh, các quy luật cơ bản để lựa chọn phương pháp luận nhằm đánh giá sự phức tạp của ứng dụng 1 cách tốt nhất.
+ Nếu sự phức tạp trong thủ tục, 1 pp hướng xử lý là tốt nhất.
+ Nếu sự phức tạp trong liên kết dữ liệu, 1 pp luận hướng dữ liệu là tốt nhất.
+ Nếu bài toán dễ dàng chia nhỏ ra thành một chuỗi các bài toán nhỏ, mộ pp đối tượng sẽ là tốt nhất.
+ Nếu dự án là nhằm xử lý trí tuệ nhân tạo hay bao gồm suy diễn, 1 pp luận ngữ nghĩa là tốt nhất.
Câu 2:
* Phần mềm Rational rose:
- Rational Rose là một công cụ lập mô hình trực quan mạnh trợ giúp bạn phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm hướng đối tượng. Nó được dùng để lập mô hình hệ thống trước khi bạn viết mã (code). Dùng mô hình, bạn có thể bắt kịp những thiếu sót về thiết kế, trong khi việc chỉnh sửa chúng vẫn chưa tốn kém. − Mô hình Rose là bức tranh về một hệ thống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nó bao gồm tất cả các sơ đồ UML, các actor, các use case, các đối tượng, các lớp, các thành phần… Nó mô tả chi tiết nội dung mà hệ thống sẽ gộp và cách nó sẽ làm việc.
Câu 3:
Mô tả mô hình 3 tầng của công nghệ phần mềm:
Mô hình 3 tầng hay còn gọi là mô hình 3-tiers: là một kiến trúc kiểu client/server mà trong đó giao diện người dùng (UI-user interface), các quy tắc xử lý(BR-business rule hay BL-business logic), và việc lưu trữ dữ liệu được phát triển như những module độc lập, và hầu hết là được duy trì trên các nền tảng độc lập, và mô hình 3 tầng (3-tiers) được coi là một kiến trúc phần mềm và là một mẫu thiết kế.
Như vậy, ta có thể mô hình này phân tách ứng dụng ra làm 3 module riêng biệt, bao gồm:
- Tầng Presentation: tầng này làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng. tầng này sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp Business Logic cung cấp. Trong .NET thì bạn có thể dùng Windows Forms, ASP.NET hay Mobile Forms để hiện thực tầng này.Trong lớp này có 2 thành phần chính là User Interface Components và User Interface Process Components.
- Tầng Business Logic:tầng này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, sử dụng các dịch vụ do tầng Data Access cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho tầng Presentation. Tầng này cũng có thể sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp thứ 3 (3rd parties) để thực hiện công việc của mình(ví dụ như sử dụng dịch vụ của các cổng thanh tóan trực tuyến như VeriSign, Paypal…).Trong lớp này có các thành phần chính là Business Components, Business Entities và Service Interface.
- Tầng Data: Tầng này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng. Thường tầng này sẽ sử dụng các dịch vụ của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle,… để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong tầng này có các thành phần chính là Data Access Logic, Data Sources, Servive Agents).
3-tiers là một kiến trúc phần mềm, có nghĩa là bạn có thể dùng nó để xây dựng nên bộ khung tổng thể của ứng dụng. Tuy nhiên bạn cần chú ý những ưu và nhược điểm sau đây để áp dụng nó một cách đúng đắn.
Ưu điểm:
- Dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô của hệ thống: Khi cần tải lớn, người quản trị có thể dễ dàng thêm các máy chủ vào nhóm, hay lấy bớt ra trong trường hợp ngược lại.
Nhược điểm:
- Việc truyền dữ liệu giữa các tầng sẽ chậm hơn vì phải truyền giữa các tiến trình khác nhau (IPC), dữ liệu cần được đóng gói -> truyền đi -> mở gói trước khi có thể dùng được.
- Việc phát triển ứng dụng phức tạp hơn.
Trong 3-tiers, quá trình đi theo chiều dọc, bắt đầu từ Presentation, sang BL, rồi tới Data, và từ Data, chạy ngược lại BL rồi quay ra lại Presentation.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©