Tiểu luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá của các doanh nghiệp thương mại. Phân tích kỹ thuật định giá (phân tích hòa vốn và định giá theo lợi nhuận mục tiêu) Ý nghĩa của việc phân tích hòa vốn và định giá theo lợi nhuận mục tiêu

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá của các doanh nghiệp thương mại. Phân tích kỹ thuật định giá (phân tích hòa vốn và định giá theo lợi nhuận mục tiêu) Ý nghĩa của việc phân tích hòa vốn và định giá theo lợi nhuận mục tiêu
2
A. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH GIÁ Ở CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
Tất cả các Công ty Thương mại đều đứng trước nhiệm vụ xác định
giá hàng hóa hay dịch vụ của mình. Vậy các nhân tố nào ảnh hưởng đến định giá ở Công ty Thương mại.
Theo thông lệ từ xa xưa thì người mua và người bán xác định giá
trong quá trình thương lượng với nhau. Sau khi mặc cả, cuối cùng họ đi đến thống nhất một cái giá mà cả hai đều chấp nhận được.
Và giá cả bao giờ cũng là yếu tố cơ bản quyết định việc lựa chọn
của người mua. Các công ty nhìn nhận những vấn đề hình thành giá cả theo những cách khác nhau. Nhưng đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại của công ty và môi trường bên ngoài.
I. Những nhân tố ảnh hưởng nội tại của Công ty
1. Các mục tiêu Marketing
Trước khi định giá, công ty phải quyết định xem với mặt hàng đó
cần phải đạt được điểm gì. Nếu Công ty đã chọn thị trường trọng điểm và định vị mặt hàng một cách cẩn thận thì chiến lược Marketing bao gồm giá, sẽ thực hiện khá dễ dàng. Như vậy, chiến lược định giá phần lớn được quyết định bởi sự xác nhận trước về định vị thị trường. Đồng thời, Công ty có thể theo đuổi thêm các mục tiêu phụ khác nữa. Một công ty càng có mục tiêu rõ ràng sẽ càng định giá dễ dàng hơn.
Giá chỉ trở thành công cụ Marketing hữu hiệu nếu có phục vụ đắc
lực cho chiến lược thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa mà doanh nghiệp đã lựa chọn. Một doanh nghiệp thường theo đuổi một số mục tiêu Marketing cơ bản sau:
- Tối đa hóa lợi nhuận hiện hành: Khi doanh nghiệp nhận thấy rằng
môi trường kinh doanh cho phép họ thực hiện được mục tiêu tài chính, họ sẽ cố gắng ấn định giá theo xu hướng mức giá đó đem lại lợi nhuận tối đa.
Việc định giá là một bộ phận tinh vi, phức tạp và quan trọng của quản trị Marketing - mix và đặc tính này góp phần quan trọng vào việc tăng giá chiến thuật của
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©