đề trắc nghiệm vật liệu kỹ thuật điện

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Câu 1 Vật liệu cách điện có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với kỹ thuật điện?
A) Chúng được dùng để tạo ra cách điện bao quanh những bộ phận dẫn điện trong các thiết bị điện.
B) Chúng được dùng để tách rời các bộ phận có điện thế khác nhau.
C) Chỉ cho dòng điện đi theo những con đường trong mạch điện đã được sơ đồ qui định.
D) Cả 3 ý trên.
Đáp án D
Câu 2 Phân loại vật liệu cách điện?
A) Dựa theo trạng thái: Khí, lỏng, rắn, hóa rắn; theo bản chất hóa học: Vật liệu cách điện vô cơ, hữu cơ, vật liệu có tính trung gian; theo khả năng chịu nhiệt:được phân thành các cấp Y, A, E, B, F, H, C.
B) Dựa theo trạng thái: Khí, lỏng, rắn, hóa rắn; theo bản chất hóa học: Vật liệu cách điện vô cơ, hữu cơ; theo khả năng chịu nhiệt:được phân thành các cấp Y, A, E, B, F, H, C.
C) Dựa theo trạng thái: Khí, lỏng, rắn; theo bản chất hóa học: Vật liệu cách điện vô cơ, hữu cơ, vật liệu có tính trung gian; theo khả năng chịu nhiệt:được phân thành các cấp Y, A, E, B, F, H, C.
D) Dựa theo trạng thái: Khí, lỏng, hóa rắn; theo bản chất hóa học: Vật liệu cách điện vô cơ, hữu cơ, vật liệu có tính trung gian; theo khả năng chịu nhiệt:được phân thành các cấp Y, A, E, B, F, H, C.
Đáp án A
Câu 3 Hãy nêu một số chất khí được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện?
A) Không khí, hyđrô, nitơ, êlêga.
B) Không khí, nitơ, hyđrô , êlêga, các loại khí trơ khác.
C) Không khí, nitơ, êlêga, hyđrô, các loại khí chủ yếu là hợp chất halôgen.
D) Không khí, hyđrô, nitơ, êlêga, các loại khí chủ yếu là hợp chất halôgen và các loại khí trơ khác.
Đáp án D
Câu 4 Trình bày công dụng của dầu biến áp?
A) Làm nhiệm vụ cách điện tăng độ bền cách điện của lớp cách điện, làm mát tăng cường sự thoát nhiệt do tổn hao công suất trong dây quấn và lõi thép máy biến áp ra môi trường.
B) Có chức năng chính là cách điện và làm mát trong máy biến áp; cách điện và dập hồ quang trong các máy cắt.
C) Có chức năng chính là cách điện và làm mát trong máy biến áp; cách điện và dập hồ quang trong các máy cắt. Ngoài ra còn dùng dầu biến áp làm cách điện và làm mát trong một số kháng điện, biến trở và các thiết bị khác.
D) Có chức năng chính là cách điện và làm mát trong máy biến áp; cách điện và dập hồ quang trong các máy cắt. Ngoài ra còn dùng dầu biến áp làm cách điện trong một số kháng điện, biến trở và các thiết bị khác.
Đáp án C
Câu 5 Sản phẩm của dầu mỏ cách điện được sử dụng trong kỹ thuật điện gồm những loại nào?
A) Dầu biến áp.
B) Dầu tụ điện.
C) Dầu cáp.
D) Cả 3 ý trên.
Đáp án D
Câu 6 Cách phân loại vật liệu cách điện hữu cơ?
A) Theo nguồn gốc: tự nhiên, nhân tạo, tổng hợp; theo cấu trúc phân tử: pôlime đường thẳng, pôlime không gian; theo tính chất nhiệt: nhiệt dẻo, nhiệt cứng.
B) Theo nguồn gốc: tự nhiên, nhân tạo, tổng hợp; theo cấu trúc phân tử: pôlime đường thẳng, pôlime không gian; theo tính chất nhiệt: nhiệt dẻo, nhiệt cứng; theo tính hút ẩm và các tính chất điện: phân tử trung hòa, phân tử cực tính.
C) Theo nguồn gốc: tự nhiên, nhân tạo, tổng hợp; theo cấu trúc phân tử: pôlime đường thẳng, pôlime không gian; theo tính hút ẩm và các tính chất điện: phân tử trung hòa, phân tử cực tính.
D) Theo nguồn gốc: tự nhiên, nhân tạo, tổng hợp; theo cấu trúc phân tử: pôlime đường thẳng, pôlime không gian; theo tính chất nhiệt: nhiệt dẻo, nhiệt cứng; theo tính hút ẩm: phân tử trung hòa, phân tử cực tính.
Đáp án B
Câu 7 Cấu tạo và công dụng của nhựa cách điện trong kỹ thuật điện?
A) Là tên gọi của một nhóm rất rộng các vật liệu có nguồn gốc và bản tính rất khác nhau nhưng có một số đặc điểm rất giống nhau về bản chất hóa học cũng như một số tính chất vật lý. ở nhiệt độ thấp nó là chất vô định hình thường cứng và giòn, khi ở nhiệt độ cao thì mềm ra, trở thành dẻo và sau đó hóa lỏng. Nhựa được dùng làm thành phần cấu tạo quan trọng nhất của nhiều loại sơn, các hỗn hợp, các chất dẻo, các vật liệu xơ nhân tạo và xơ tổng hợp …
B) Là hỗn hợp của các chất hữu cơ, chủ yếu là những chất cao phân tử. ở nhiệt độ thấp nó là chất vô định hình, khi ở nhiệt độ cao thì mềm ra, trở thành dẻo và sau đó hóa lỏng. Nhựa được dùng làm thành phần cấu tạo quan trọng nhất của nhiều loại sơn, các chất dẻo, các vật liệu xơ nhân tạo và xơ tổng hợp …
C) Là hỗn hợp của các chất hữu cơ, chủ yếu là những chất cao phân tử. ở nhiệt độ thấp nó là chất vô định hình, khi ở nhiệt độ cao thì mềm ra, trở thành dẻo và sau đó hóa lỏng. Nhựa được dùng làm thành phần cấu tạo quan trọng nhất của nhiều loại sơn, các hỗn hợp, các chất dẻo, Các vật liệu xơ nhân tạo và xơ tổng hợp …
D) Là tên gọi của một nhóm rất rộng các vật liệu có nguồn gốc và bản tính rất khác nhau nhưng có một số đặc điểm rất giống nhau về bản chất hóa học cũng như một số tính chất vật lý. ở nhiệt độ thấp thường cứng và giòn, khi ở nhiệt độ cao thì mềm ra, trở thành dẻo và sau đó hóa lỏng. Nhựa được dùng làm thành phần cấu tạo quan trọng nhất của nhiều loại sơn, các hỗn hợp, các vật liệu xơ nhân tạo và xơ tổng hợp …
Đáp án A
Câu 8 Phân biệt sự khác nhau giữa sơn và hợp chất cách điện? Có thể phân loại sơn thành những loại nào?
A) Hợp chất cách điện khác với sơn ở chỗ trong thành phần của nó không có dung môi.
Theo cách sử dụng sơn có thể chia thành 3 nhóm chính: sơn tẩm, sơn phủ, sơn dầu; theo chế độ sấy sơn được chia thành 2 loại: sơn sấy nóng và sơn sấy nguội.
B) Hợp chất cách điện khác với sơn ở chỗ trong thành phần của nó có dung môi.
Theo cách sử dụng sơn có thể chia thành 3 nhóm chính: sơn tẩm, sơn phủ, sơn dán; theo chế độ sấy sơn được chia thành 2 loại: sơn sấy nóng và sơn sấy nguội.
C) Hợp chất cách điện khác với sơn ở chỗ trong thành phần của nó không có dung môi.
Theo cách sử dụng sơn có thể chia thành 3 nhóm chính: sơn tẩm, sơn phủ, sơn dán; theo chế độ sấy sơn được chia thành 2 loại: sơn sấy nóng và sơn sấy nguội.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©