Phân tích lượng vết các anion f , cl , SO42 , PO43 trong hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp sắc ký ion

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tóm tắt: Hàm lượng vết (ppb) các anion F-, Cl-, SO42-, PO43- trong nước có thành phần tương
tự nước làm mát hệ thống thứ cấp nhà máy điện hạt nhân được định lượng đồng thời bằng
phương pháp sắc ký ion. Độ nhạy phát hiện được cải thiện nhờ ghép nối hệ sắc ký ion với hệ
cột làm giàu mẫu. Quy trình định lượng vết các anion hướng tới việc kiểm soát chất lượng
nước sinh hơi trong nhà máy điện hạt nhân đã được thiết lập.
Từ khóa: Nhà máy điện hạt nhân, Nhà máy nhiệt điện, Sắc ký ion, Vết các anion
I. MỞ ĐẦU
Hiện nay, các nhà máy điện hạt nhân đóng góp khoảng 15% sản lượng điện thế giới,
trong đó hơn 95% năng lượng điện hạt nhân trên thế giới được sản xuất từ các lò phản ứng
làm mát bằng nước[1]. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7% hàng năm, nhu cầu năng
lượng tại Việt Nam trở nên rất cấp thiết. Việt Nam đã có sự chuẩn bị lâu dài cho chương trình
điện hạt nhân và đang trong quá trình triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu
tiên với tổng công suất 4000MWe. Với một nhà máy điện nguyên tử có công suất 1000 MWe
thì nước tiêu thụ cần đến là 5000 m3/ngày trong đó 500 m3/ngày là nước sinh hoạt và 4500
m3/ngày là nước sản suất. Nước là một dung môi ăn mòn khi tiếp xúc với các vật liệu, đặc biệt
là ở nhiệt độ cao. Hóa học nước trong nhà máy điện hạt nhân là một vấn đề quan trọng đảm
bảo hoạt động an toàn cho nhà máy nói chung. Cho tới nay, gần một nửa số nhà máy điện hạt
nhân phải dừng hoạt động đột xuất do gặp vấn đề về tạp chất trong nước làm mát và một số
vấn đề khác của xử lý hóa học nước làm mát. Hàm lượng vết (µg/l) các anion F-, Cl-, SO42-,
PO43- trong nước làm mát hệ thống thứ cấp nhà máy điện hạt nhân gây ra sự ăn mòn kim loại
trong mạch vi điện tử, làm cho các thành phần thép không gỉ của nhà máy điện (như lò hơi,
ống nồi hơi, ống bình ngưng, và lưỡi tuabin) dễ bị ăn mòn ứng suất [2-8]. Kiểm soát chất
lượng nước làm mát trong các tổ hợp điện hạt nhân là rất cần thiết để đảm bảo nhà máy hoạt
động an toàn.
Sắc ký ion (IC) là một phương pháp phân tích hữu hiệu giúp định lượng đồng thời các
anion với độ nhạy và độ tin cậy cao, giới hạn phát hiện thấp (cỡ ppm), thời gian phân tích
ngắn, lượng mẫu ít. Để tăng độ nhạy lên cỡ ppb, cần ghép nối hệ sắc ký ion với một bộ làm
giàu mẫu, nhỏ gọn, tiện dụng và đáp ứng được mục tiêu đề ra.
Nghiên cứu này sẽ trình bày các kết quả áp dụng mô hình ghép nối IC với hệ trao đổi
ion làm giàu các anion để phân tích hóa nước làm mát trong nhà máy nhiệt điện với mục đích
thử nghiệm áp dụng để kiểm tra chất lượng nước vòng thứ cấp của nhà máy điện hạt nhân sử
dụng lò nước áp lực trong tương lai. Mẫu nước thí nghiệm được lấy từ các nhà máy nhiệt điện
Phả Lại 1 và 2.
II. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM
II. 1. Thiết bị và hóa chất


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©