Hướng dẫn phần mềm HFSS

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kỹ thuật - Công nghệ có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Hướng dẫn phần mềm HFSS" dưới đây. Nội dung tài liệu hướng dẫn cụ thể chi tiết bằng hình ảnh cách sử dụng phần mềm HFSS.
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HFSS
Ví dụ ăn ten vi dải hình chữ nhật, 7.5ghz

Sau khi thiết lập các thông số hệ thống ta tiến hành
1. Chất nền


2. Phần bức xạ


3. Phần đường nuôi feed line


Giờ ta phải liên kết mặt búc xạ (patch) và đường nuôi (feed line)4. Phần mặt đất Ground
Mặt đất là phần nằm dưới lớp nền


5. Phần cổng kích thích lumped port
Phần này theo kinh nghiệm của mình là nên vẽ cổng trước, cổng này tiếp xúc với đường feed line như hình

Sau đó chọn đối tượng lumped port và chọn


Chọn bức xạ và ok
Lưu ý phần này là trước khi thiết kế ta phải lựa chọn như sau
HFSS Solution type chọn Driven Terminal

NHỚ LÀM BƯỚC NÀY ĐẦU TIÊN, không THÌ không RA ĐÂU 
6. Phần không gian


Chọn right click > Assign Boundary > radiation
 ok

7. Analysis Setup

HFSS> Analysis Setup> Add Solution Setup

8. ADD Frequency Sweep

hay HFSS> Analysis Setup> Add Sweep

9. Model Validation

Chọn vào dấu tick, hay HFSS> Validation Check.
Nếu đúng hết thì

10. Analyze
Chọn dấu chấm thang

Rồi nói chung vậy là được, giờ xuất đồ thị ra ở phần Result thôi
1. Nền
Chọn vẽ box, vât liệu là FR4-epoxy
Với thông số như sau


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©