Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Kinh tế quốc dân

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức tổng quan môn kinh tế nguồn nhân lực, dân số và nguồn nhân lực, thị trường lao động, năng suất lao động. Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Kinh tế nguồn nhân lực và là tài liệu tham khảo cho các ngành có liên quan.
Phần 2 Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực trình bày các vấn đề sau: Việc làm, thu nhập và mức sống; tổ chức, tiền lương; một số vấn đề xã hội. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực: - PGS.TS. Trần Xuân Cầu (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©