Dược liệu 2. trắc nghiệm có đáp án

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1. Dầu mỡ có trong tự nhiên còn gọi là chất béo, đa số có bản chất là:
A. Acid béo
B. Ester
C. Ether
D. Alcol
2. Lecithin được dùng nhiều trong ngành Dược để làm chất nhũ hóa, đó là do:
A. Trong phân tử có 2 đầu kém phân cực nên có đặc tính này
B. Trong phân tử có 2 đầu phân cực nên có đặc tính này
C. Trong phân tử có 1 đầu kém phân cực, 1 đầu phân cực nên có đặc tính
này
D. Không có câu nào đúng
3. Người ta nói acid linoleic là acid béo có 18 carbon (Δ9,12) có nghĩa là:
A. Acid béo có 2 chức –OH alcol ở vị trí C-9 và C-12
B. Acid béo có 2 nối đôi ở vị trí C-9 và C-12
C. Acid béo có 1 chức –COOH ở vị trí C-18
D. Có một ý nghĩa khác
4. Acid arachidic là:
A. Acid béo, có 20C, hiện diện trong hạt đậu phọng
B. Acid béo có thể tạo thành muối arachidat kali có tinh thể đặc biệt
C. Một acid béo có nhiều nối đôi
D. Một acid béo hay gặp ở dầu gan cá (cá sống ở đại dương)
5. Người ta gọi acid ω-3 hay ω-6 có nghĩa là:
A. Số carbon nằm giữa nối đôi cuối đến nhóm methyl trong công thức của
acid béo
B. Acid béo có 3 hay 6 carbon kể từ chức –COOH đến nối đôi đầu tiên
C. Acid béo có 3 hay 6 nối đôi
D. Acid béo có nhiều trong động vật và thực vật
6. Với các công thức sau đây, công thức nào là của acid ω-6:
A. Acid oleic: 18 carbon (Δ9)
B. Acid linoleic: 18 carbon (Δ9,12)
C. Acid linolenic: 18 carbon (Δ9,12,15)
D. Không có acid nào
7. Dầu Thầu dầu tan được trong cùng thể tích ether dầu hỏa, nếu cho thừa ether
thì dung dịch vẩn đục và tách thành 2 lớp, hiện tượng này là do:
A. Dầu Thầu dầu có chứa acid ricinoleic là 1 acid béo có –OH alcol, chỉ tan
trong dung môi kém phân cực
B. Dầu Thầu dầu không tan tốt trong ether dầu hỏa
C. Dầu Thầu dầu chỉ tan tốt trong cồn 90%
D. Dầu Thầu dầu chỉ tan tốt trong cồn MeOH 8. Acid lauric là acid béo no có 12 carbon, acid này có nhiều trong chất béo của
cây:
A. Dừa
B. Dứa
C. Thầu dầu
D. Đậu phọng
9. Hạt lạc ẩm thường có loại nấm Aspergillus flavus xâm nhập vào phần giữa lá
mầm. Nấm này có thể sản sinh ra độc tố gây bệnh ung thư là:
A. Alphatoxin
B. Aflatoxin
C. Hemotoxin
D. Neurotoxin
10. Phần không xà phòng hóa của một chất béo là:
A. Phần còn lại sau khi xà phòng hóa chất béo
B. Phần dễ tan trong nước
C. Phần dễ tan trong cac dung môi phân cực
D. Phân đoạn được dùng để tìm các vitamin
11. Việc nghiên cứu hóa học hiện đại về alkaloid có thể xem là đã bắt đầu cách nay
khoảng:
A. 500 năm
B. 200 năm
C. 100 năm
D. 50 năm
12. Đóng góp đáng kể nhất của Max Polonovski (1910) về khái niệm alkaloid là đã
chỉ ra được tính chất nào sau đây của alkakoid:
A. Còn có nguồn gốc từ động vật
B. Có dị vòng chứa nitơ
C. Cho phản ứng màu với “các thuốc thử chung”
D. Tồn tại chủ yếu dưới 2 dạng (muối, base)
13. Tác giả nào sau đây được xem như cha đẻ của thuật ngữ “alkaloid”
A. Meissner
B. Sertuner
C. Pelletier
D. Polonovski
14. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về xuất xứ / nguồn gốc của alkaloid:
A. Chủ yếu từ thực vật bậc cao
B. Ít gặp trong nấm, quyết thực vật
C. Rất ít gặp trong Rêu và Địa y
D. Không gặp trong Ngành Hạt Trần
15. Chất nào sau đây được coi như chất mở đầu trong nghiên cứu hóa học alkaloid
hiện đại
A. Nicotin
B. Atropin

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©