giải bài tập chương 4 mạch điện 1

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Câu 4.1:

a) Xác định điện áp nguồn:
Do nguồn 3 pha đối xứng thứ tự thuận:b) Xác định dòng điện tải:


Tải 2 là tải nối tam giác đối xứng nên:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©