giáo án dạy học tích hợp môn Hóa học 2016 phân bón hóa

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1


PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
I. Tên hồ sơ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Hóa học 9
Bài 11. Tiết 16: PHÂN BÓN HÓA HỌC

II. Mục tiêu dạy học :
a. Kiến thức của các môn học sẽ đạt được trong bài học này là :
+ Môn Hóa học: Biết được công thức hóa học, tính chất vật lí, tác dụng và những
lưu ý khi sử dụng từng loại phân bón hóa học.
+ Môn Sinh học lớp 6 : Tiết 10, 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ. Biết
được nhờ vào rễ cây có thể lấy được phân bón từ đất, phân bón ảnh hưởng tới sinh
trưởng, phát triển của cây trồng, phân bón góp phần cân bằng hệ sinh thái đất.
+ Môn Toán học lớp 6: Tiết 89: Hỗn số - số thập phân - phần trăm. Bết vận
dụng kiến thức toán học để tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong phân
bón, làm các bài tập tính toán cụ thể.
+ Môn Công nghệ lớp 7:
Tiết 6: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
Tiết 7: Thực hành nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường.
Tiết 8 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
 Cách sử dụng phân bón trong trồng trọt một cách hợp lý và an toàn, bón
phân gì cho loại đất nào.
+ Môn công nghệ 6: Tiết 42, 43: Vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết được sau
khi bón phân không nên hái rau ăn ngay.
+ Môn Giáo dục Công dân 7 : Tiết 22, 23: Bảo vệ môi trường và tài nguyên
thiên nhiên. Có ý thức bảo vệ môi trường và xử lí tình huống liên quan đến bảo vệ
môi trường và sức khỏe con người.
+ Môn Ngữ văn: Tìm hiểu các câu ca dao, tục ngữ về ảnh hưởng của phân
bón tới sản xuất nông nghiệp.
+ Giáo dục bảo vệ môi trường : Dư lượng phân bón ảnh hưởng đến môi
trường đất, nước, không khí gây biến đổi khí hậu và hướng giải quyết.
b. Kĩ năng:
+ Học sinh cần có năng lực tìm hiểu, thu thập, xử lí thông tin và làm việc
nhóm.
+ Vận dụng những kiến thức liên môn hóa học, sinh học, toán học, công
nghệ, giáo dục công dân, ngữ văn, giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến
đổi khí hậu khi học bài: Phân bón hóa học.
c. Thái độ :
+ Biết vận dụng linh hoạt các kiến thức trong bài học vào các vấn đề trong
thực tiễn
+ Có ý thức tích cực trong hoạt động, độc lập tư duy và hợp tác nhóm
III. Đối tượng dạy học của bài học:
Học sinh lớp 9 - trường trung học cơ sở Định Hưng - Yên Định - Thanh Hóa.
IV. Ý nghĩa , vai trò của bài học:
- Gắn kết kiến thức, kĩ năng, thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời
sống xã hội làm cho học sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sống.
2


- Biết vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế, từ đó tự
xây dựng ý thức và hành động cho chính bản thân.
- Qua việc thực hiện dự án sẽ giúp giáo viên bộ môn không chỉ nắm chắc
kiến thức bộ môn mình dạy mà còn không ngừng trau dồi kiến thức các môn học
khác để tổ chức, hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, vấn đề đặt ra trong
môn học nhanh và hiệu quả.
- Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh phát huy khả năng tư duy tích
cực, sáng tạo và độc lập.
Như vậy, qua dự án này học sinh không chỉ nắm được thành phần, tính chất
lí hóa của phân bón mà còn thấy được vai trò quan trọng của phân bón, hiểu được
tác hại của việc sử dụng phân bón không đúng cách, từ đó nêu được những giải
pháp bón phân thích hợp nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của cộng
đồng.
V. Thiết bị dạy học, học liệu:
- Máy chiếu.
- Máy vi tính.
- Mẫu phân: Đạm urê hạt trắng và hạt vàng, phân supe lân, phân kali, phân
NPK, phân vi lượng.
- Phiếu học tập.
- Bài kiểm tra đánh giá.
VI. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:

Bài 11. Tiết 16: PHÂN BÓN HÓA HỌC
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết được:
- Tên, thành phần hoá học và tác dụng của một số phân bón hoá học thông
dụng.
- Tác hại của dư lượng phân bón ảnh hưởng đến cây trồng, con người và môi
trường. Đưa ra được các giải pháp bón phân hiệu quả.
2. Kỹ năng:
- Kĩ năng quan sát mẫu vật.
- Hoạt động nhóm.
- Tính thành phần phần trăm các nguyên tố.
3. Thái độ:
- Học sinh có ý thức và tích cực trong bài học, thông qua đó các em yêu thích
hơn môn hóa học, cũng như các môn Sinh học; Công nghệ; Giáo dục công dân,
Ngữ văn, Toán học.
- Học sinh hứng thú với việc sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết một số
tình huống cụ thể
- Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường sống.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. Giáo viên :Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©