Thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An + bản vẽ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG


1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1.1 Lời nói đầu

Hội An một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ đối với người dân trong nước mà cả du khách nước ngoài. Tháng 12 năm 2009 Phố Cổ Hội An ( thuộc tỉnh Quảng Nam) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cùng với sự dầu tư của các cấp chính quyền để phát triển du lịch và đưa Hội An từng bước trở thành thành phố sinh thái- văn hóa-du lịch trong tương lại. Điều này làm tăng sự phát triển du lịch của vùng kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân nơi đây.
Sự phát triển kinh tế luôn đi đôi với những thách thức lớn về môi trường, trong đó vấn nạn về việc thu gom xử lý rác thải đang của thành phố chưa đúng cách, tỷ lệ rác thải được thu gom còn thấp, biện pháp xử lý rác chưa hiệu quả gây ô nhiễm môi trường, gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và sự phát triển du lịch.

Đồ án “Thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An” sẽ giải quyết phần nào về vấn nạn trên.

1.1.2 Mục đích đồ án

Thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An quy hoạch đến năm 2030.

1.1.3 Nội dung thực hiện

 Khảo sát, thu thập tài liệu về kinh tế đời sống xã hội, dân số, điều kiện tự nhiên, giao thông…

 Xác định nguồn phát thải, khối lượng và thành phần, quy trình thu gom và xử lý hiện tại của Hội An.

 Đưa ra các phương pháp mới về việc quản lý tại nguồn (theo 2 loại rác chính), thu gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý rác thải.

 Tính toán thiết kế cho các phương pháp đã chọn.

 Dự toán chi phí xây dựng và vận hành cho hệ thống quản lý. Quyết định chọn phương án tối ưu nhất để đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải rắn cho thành phố Hội An.

 Thể hiện các công trình trên bản vẽ kĩ thuật.

 Viết báo cáo, thuyết minh đồ án môn học.

1.1.4 Giới hạn khu vực thiết kế

Đồ án này chỉ thiết kế hệ thống quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu dân cư.

1.1.5 Cấu trúc bài thuyết trình

Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu chung.
Chương 2: Lựa chọn phương án cho việc quản lý chất thải rắn cho Hội An.
Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn tại nguồn.
Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển rác.
Chương 5: Tính toán thiết kế trạm xử lý, tái chế rác thải tập trung, vạch tuyến thu gom.
Chương 6: Tính toán thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh.
Chương 7: Dự toán chi phí xây dựng và vận hành cho toàn hệ thống quản lý chất thải rắn.
Chương 8: Kết luận và kiến nghị.
Tài liệu tham khảo

1.2 GIỚI THIỆU KHU VỰC THIẾT KẾ

1.2.1 Vị trí dịa lý

Thành phố Hội An nằm ven biển, ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Đông Nam và cách Tam Kỳ 50 km về phía Bắc.

Hội An nằm ở toạ độ 1512’26”  1550’15” vĩ độ Bắc và từ 10817’08”  10823’10” kinh độ Đông. Vị trí địa lý của thành phố:

• Phía Tây Bắc và Bắc giáp huyện Điện Bàn;
• Phía Đông Nam và phía Nam, giáp huyện Duy Xuyên;
• Phía Đông Bắc và Đông giáp biển Đông;
• Phía Tây giáp huyện Điện Bàn.(1)

1.2.2 Điều kiện tự nhiên

A. Đặc điểm khí hậu

Tỉnh Quảng Nam nói chung và TP.Hội An nói riêng nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Ngoài ra, khu vực Hội An còn mang những tính chất riêng do tác động của điều kiện địa lý, địa hình, hoàn lưu khí quyển.________________________________________

(1) Báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An- 2009

a) Nhiệt độ không khí

Do chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Hội An có nền nhiệt độ khá cao, mùa đông ít lạnh. Nhiệt độ trung bình năm đạt 25oC, trong mùa đông có một số ngày nhiệt độ xuống dưới 20oC.

Bảng 1.1 Đặc trưng nhiệt độ của một số địa phương
Đơn vị: oC
Địa
Danh
Nhiệt
độ
Đà Nẵng Điện Nam Thanh Hà Minh An Cẩm Kim Cửa
Đại Cù Lao Chàm Tam Kỳ
Trung bình năm 25,8 25,7 26,1 26,3 25,9 25,8 26,1 25,6
Cao nhất tuyệt đối 40,5 40,4 40,9 40,2 39,9 38,7 38,8 40,1
Thấp nhất tuyệt đối 8,0 7,4 8,2 9,0 8,5 9,0 9,3 12,0
Nguồn: Đánh giá tài nguyên khí hậu, thủy văn chất lượng nước và không khí phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hội An - Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam - 2009

b) Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình ở Hội An là (78 – 84)%. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 12 với độ ẩm trung bình là (88 – 89)%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 7 với độ ẩm trung bình từ (76 – 77)%. Trong năm, hầu hết các tháng đều có ngày độ ẩm thấp dưới 45%. Đặc biệt, mùa khô khi có sự hoạt động của gió Tây Nam khô nóng mạnh thì độ ẩm không khí có thể xuống 25 – 35 %.(2)

c) Chế độ mưa

Chế độ mưa của Hội An mang những đặc điểm chung cơ bản của vùng đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ. Số ngày có mưa trung bình năm là 140 – 185 ngày. Tháng có số ngày mưa ít nhất là tháng 3 (trung bình có 6 ngày mưa), tháng có số ngày mưa nhiều nhất là tháng 10 (trung bình có 21 ngày mưa).(3)


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©