SỬ DỤNG MẠNG xã hội học tập EDMODO PHỤC vụ dạy học địa lí CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Edmodo là mạng xã hội học tập phổ biến nhất trên thế giới hiện nay
và là một trong những công cụ ứng dụng CNTT và TT vào dạy học hiệu quả. Ứng
dụng Edmodo vào dạy học Địa lí sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi
mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ
cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của sinh viên và đổi mới kiểm tra đánh giá
thường xuyên. Từ hiệu quả bước đầu của việc sử dụng Edmodo vào dạy học Địa lí cho
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có thể quan tâm nghiên cứu nhân rộng áp dụng cho
các môn/ học phần khác như là một trong những biện pháp khả thi nâng cao chất
lượng đào tạo.
Từ khóa: Edmodo, Giáo dục Tiểu học, Địa lý, giảng viên, sinh viên, tự học,
tương tác, kiểm tra đánh giá
Abtract: Edmodo is the most popular social learning network in the world
today and is one of the ICT application tools for effective teaching. Applying Edmodo
in teaching Geography will contribute to innovate teaching methods and forms of
organizing learning activities by means of sharing unlimitedly learning resources,
supporting effective collaboration, promoting student learning and innovating regular
assessment. From the first-step effectiveness of using Edmodo to teach geography to
students majoring Primary Education, it is possible to replicate studies applied to other
subjects/modules as one of the feasible measures to enhance teaching quality.
Key words: Edmodo, Primary Education, Geograpy, lecturers, students, self
study, interaction, assessment.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây mạng xã hội (như facebook, twitter…) đã phát triển
rất mạnh mẽ. Với ưu điểm là sức lan tỏa nhanh, sử dụng đơn giản, có thể sử dụng mọi
nơi, mọi lúc và hoàn toàn miễn phí nên nhiều nhà giáo dục đã nghĩ đến chuyện sử dụng
các mạng xã hội này như một công cụ đắc lực phục vụ công tác giảng dạy của mình.
Tuy nhiên các mạng xã hội thuần túy bộc lộc những nhược điểm như tính bảo mật kém,
khó kiểm duyệt thông tin và đối tượng tham gia, việc quản trị tốn nhiều thời gian… Edmodo mạng xã hội được xây dựng dành riêng cho lĩnh vực giáo dục. Ngày nay
Edmodo được biết tới là mạng xã hội học tập lớn nhất trên thế giới được phát triển từ
năm 2008, hiện nay đã có hơn 63,000,000 người dùng đến từ các quốc gia khác nhau,
chủ yếu tập trung ở Mỹ và các quốc gia nói tiếng Anh. Edmodo tạo ra các lớp học,
khóa học mà ở đó người dạy có thể quản lý trực tiếp tới từng nhóm người học được
phân chia theo các tiêu chí khác nhau, được hỗ trợ để nhận biết tiến độ hoàn thành và
sự tiến bộ của từng người học. Đây là yếu tố kỹ thuật rất cần với nền giáo dục ở bậc
Đại học của chúng ta hiện nay.
Nội dung môn Địa lý trong chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học có nhiều
điểm thuận lợi để khai thác và sử dụng Edmodo như là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ
tương tác giữa giảng viên với sinh viên, giúp tích cực hóa quá trình học tập, đặc biệt
tăng cường sự tự học, tự nghiên cứu và kiểm tra đánh giá quá trình học của sinh viên
hiệu quả.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tui tập trung vào giới thiệu về việc “Sử
dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học” đã được thực hiện thời gian qua.
2. Nội dung
2.1. Đặc điểm của mạng xã hội học tập Edmodo
2.1.1. Đặc điểm
Việc sử dụng 1 trang mạng xã hội giống như Facebook phục vụ học tập giúp
sinh viên hào hứng và cảm giác quen thuộc trong khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên
môn Địa lí được giảng viên giao phó. Mạng xã hội học tập Edmodo là công cụ dạy học
theo mô hình mạng xã hội, không chỉ phân phối thông tin của giáo viên hay bảng
điểm. Giáo viên có thể chia sẻ file, link, bài học, điểm số cũng như các thông báo, cập
nhật, trò chuyện với học sinh như trên Facebook wall, khảo sát học sinh, quản lí lớp
học bằng lịch (Calender). Sinh viên có thể liên hệ người chỉ dẫn trực tiếp, nhắn cho
các bạn học khác, tương tác với không gian thảo luận công khai, có thể truy cập
Edmodo từ điện thoại di động thông qua trang web được tối ưu hóa cho di động để
xem bài giảng,…
2.1.2. Ưu điểm
Thế mạnh của Edmodo ở chỗ những người phát triển ứng dụng đều là giáo viên
thay vì là những kỹ sư công nghệ như các nền tảng khác. Giao diện Edmodo hỗ trợ 10
ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Trung và tiếng Pháp. Ứng dụng điện thoại phần

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©