Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may huế

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
1. Tính cấp thiết
Nguồn nhân lực là yếu tố đầu vào quyết định đến sự thành công hay thất bại
của một tổ chức. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt
giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây
dựng cho mình nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc hiệu quả nhằm giành được
các lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của động lực làm việc của người lao động
trong tình hình kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói
chung và ngành Dệt May nói riêng, nên sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tôi
đã chọn đề tài “Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty
Cổ phần Dệt May Huế” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình.
2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đề tài bao gồm:
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: thống kê mô tả, phân tích nhân tố,
phân tích hồi quy, kiểm định giá trị trung bình, kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm.
3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn
- Đánh giá những hạn chế và những thành công của công tác tạo động lực thúc
đẩy làm việc cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.
- Đề xuất những giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy làm việc của người lao
động tại Công ty cổ phần Dệt May Huế trong giai đoạn 2015 -2020.
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Thu nhập là một trong những vấn đề được người lao quan tâm hàng đầu,
mức đánh giá cao nhất thuộc về hai yếu tố “Phân phối thu nhập công bằng” và “Có
thể sống hoàn toàn bằng thu nhập”. Việc tính lương thưởng công khai và minh bạch
làm cho công nhân viên hiểu rõ được mức thu nhập nhận được và tương xứng với
công việc. Với mức lương như hiện tại cộng thêm tăng ca và tiền hỗ trợ đủ đáp úng
nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tuy nhiên về phúc lợi còn có đánh giá khá thấp 3,39
chứng tỏ chưa có nhiều phúc lợi cho nhân viên ngoài tiền lương và thưởng hiện có.
2.3.6.7. Trung bình đánh giá 6 nhân tố chính
Hình 2.15: Trung bình đánh giá của các nhân tố
Nhìn chung, trung bình đánh giá 6 nhân tố cho thấy mức đánh giá về thu nhập
là cao nhất chứng tỏ công tác tiền lương và phúc lợi đã được công ty quan tâm. Nhiều
chính sách khuyến khích, thưởng đã được áp dụng trong thời gian gần đây phần nào
cải thiện được thu nhập cho người lao động. Người lao động có thể sống dựa vào thu
nhập của mình, bớt được nhiều nỗi lo và chuyên tâm vào công việc hơn. Yếu tố ý
thức gắn kết có mức trung bình cao thứ hai, mọi người lao động khi đi làm đều muốn
có một công việc ổn định để cống hiến và phấn đấu, chính vì vậy không ai muốn thay
đổi chỗ làm liên tục cũng như chán ghét công việc mà vẫn tiếp tục gắn bó. Chính vì
vậy, yếu tố ý thức gắn kết được đánh giá cao. Yếu tố bản chất công việc có trung bình
đánh giá cao thứ 3 thể hiện sự hợp lý trong sắp xếp công việc, sự hài lòng về công
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©