Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI CẢM ƠN 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 4
1.1Giới thiệu chung về công ty 4
1.1.1 Thông tin chung về công ty 4
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 5
1.1.3 Quà trình hình thành và phát triền của Công ty 9
1.1.4 Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 16
1.1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 16
1.1.4.2 Hội đồng quản trị 17
1.1.4.3 Ban kiểm soát 18
1.1.4.4 Giám đốc điều hành 20
1.1.4.5 Phòng kinh doan htổng hợp 21
1.1.4.7 Phòng Công trình 23
1.2. Đặc điểm về thị trường và sản phẩm 24
1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm 24
1.2.2.Đặc điểm về thị trường 24
1.2.3 Đặc điểm về lao đọng và quản lý lao động 26
1.2.4. Đặc điểm về máy móc và thiết bị 28
1.2.5. Đặc điểm về tài chính của Công ty 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HÀ TÂY 31
2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua 31
2.2.Tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 33
2.3. Hoạt động Quản lý chất lượng của Công ty 34
2.3.1.Về chất lượng sản phẩm của Công ty 34
2.3.2 Về hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty 36
2.4 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 38
2.4.1 Để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty 38
2.4.2 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 39
2.4.3 Giúp Công ty hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn 40
2.4.5 Xã hội sẽ có những sản phẩm chất lượng cao 40
2.4.6 Cơ sở để Công ty phát triển một cách bền vững 40
2.5 Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng khi triển khai áp dụng hệ thống QLCL ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 41
2.5.1 Thuận lợi 41
2.5.2 Khó khăn 42

CHƯƠNG III: CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ISO 9001:2000 TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY 45
3.1 Lên kế hoạch để tiến hành các bước thực hiện ISO9001:2000 45
3.1.1. Bước 1: Cam kết của lãnh đạo 47
3.1.2. Bước 2: Thành lập ban chỉ đạovà chỉ định người thay mặt lãnh đạo 47
3.1.3. Bước 3 :Lựa chọn nhà tư vấn 48
3.1.4. Bước 4:Lên kế hoạch sơ bộ 49
3.1.5. Bước 5: Đào tạo nhận thức 49
3.1.6.Bước 6: Khảo sát hệ thống hiện có 50
3.1.7.Bước 7: Lên kế hoạch chi tiết 51
3.1.8.Bước 8:. Đào tạo và viết tài liệu 51
3.1.9.Bước 9: Áp dụng 52
3.1.10. Bước 10 Đào tạo đánh giá hệ thống 52
3.1.11. Bước 11 : Đánh giá nội bộ hệ thống 53
3.1.12. Bước 12: Điều chỉnh cải tiến 53
3.1.13. Bước 13: Đánh giá chứng nhận 54
3.1.14.Bước 14: Nhận chứng chỉ 54
3.1.15. Bước 15 Duy trì 55
3.2 Dự kiến hệ thống văn bản 55
3.2.1 Quá trình lập văn bản của hệ thống quản lý chất lượng 55
3.2.2.Dự kiến về hệ thống văn bản tại Công ty CP tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà tây 56
3.2.2.1. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng 56
3.2.2.2 Sổ tay chất lượng 57
3.2.2.2. Phần nội dung của cuốn sổ tay chất lượng 58
3.2.2.3 Thiết lập các qui trình, thủ tục được lập thành văn bản theo yêu cầu của ISO9001:2000 59
3.2.2.3.1 Qui trình Q1.2:Qui trình xem xét của lãnh đạo 61
3.3 Một số giải pháp để thực hiện ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 75
3.3.1. Đối với lãnh đạo 75
3.3.2 Đào tạo con người 77
3.3.2.1 Đào tạo cấp lãnh đạo cao nhất và cán bộ quản lý trong tổ chức. 78
3.3.2.2 Đào tạo cho mọi nhân viên 78
3.3.3 Thành lập nhóm chất lượng 79
3.3.4 Xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp 80
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đã gia nhập WTO vào cuối năm 2006, Điều này đã là cơ hội và cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp nước nhà. Tính cạnh tranh trên thị trường Việt Nam ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiêp trong nước mà còn phải cạnh tranh với hàng loạt các công ty nước ngoài nhảy vào thị trường Việt. Đặc biệt trên lĩnh vực tư vấn xây dựng thì các doanh nghiệp nước ngoài có rất nhiều lợi thế cạnh tranh so với các Công ty Việt Nam, họ có trang thiết bị tiến tiến hiện đai, có cách quản lý và làm việc một cách chuyên nghiệp,...Điều đó buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có những phương cách khác nhau để tạo lợi thễ cạnh tranh cho Công ty mình. Và nâng cao chất lượng sản phẩm, dich vụ là một cách được nhiều Công ty lựa chọn và đã thành công.Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây là một công ty kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó thì sản phẩm chính của Công ty là về tư vấn xây dựng. Không nằm ngoài sự tác động của môi trường, Công ty cũng phải chịu áp lực ngày càng lớn của sự cạnh tranh. Là một Công ty nhỏ,số vốn không nhiều, lại mới có sự chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu. Thực tế đó đã làm cho Công ty càng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó ban lãnh đạo quyết tâm thực hiện việc làm thế nào để tạo ra những sản phẩm của hoạt động tư vấn xây dựng có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.Và hệ thống quản lý ISO 9001:2000 sẽ là một giải pháp tuyệt vời để có sự chuyển biến rõ ràng trong việc quản lý chất lượng chất lượng của công ty.
Do Công ty có rất nhiều mặt hàng khác nhau, lại do sự hạn chế về kinh phí và một số nguồn lực. Do đó tui chỉ xin đề xuất Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trước tiên chỉ trong hoạt động tư vấn xây dựng( là hoạt động chính của Công ty).

Vì vậy tui đã chọn đề tài : “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây” làm đề tài báo cáo chuyên đề thực tập. Hy vọng với vốn kiến thức học được ở trường học về hệ thống ISO 9001:2000, tui có thể đưa ra những đề xuất để việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động tư vấn xây dựng có thể thực hiện thành công tại Công ty.
Nội dung bài viết của tui gồm 3 phần chính như sau:
Chương I : Tổng quan về Công ty
Nội dung chủ yếu của chương này là tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty trong thời gian qua
Chương II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây
Đây là chương thể hiện tình hình chất lượng thực tếđang diễn ra tại Công ty và những lý do tại sao Công ty cần xây dựng hệ thốngquản lý chất lượngISO9001:200, cũng như sự phân tích thuận lợi và khó khăn của Công ty chuẩn bị cho sự thực hiện chương trình này.
Chương III: Các bước để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây
Những bước cơ bản trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 sẽ được khái quát tại chương này. Bên cạnh đó là một số kiến nghị để việc xây dựng ISO9001:2000 được thành công.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©